Neidio i'r prif gynnwy
Llun o Dr Huw Brunt

Am 20 mlynedd, mae Dr Huw Brunt wedi gweithio ym maes iechyd cyhoeddus amgylcheddol mewn nifer o swyddi llywodraeth leol a chanol ac i’r GIG yng Nghymru.

Mae Dr Huw Brunt ar hyn o bryd yn arwain tîm yn Iechyd Cyhoeddus Cymru sy’n gyfrifol am asesu a rheoli risgiau rhag digwyddiadau cemegol acíwt a pheryglon amgylcheddol eraill. Am y ddwy flynedd ddiwethaf, mae wedi cael ei secondio hefyd i Lywodraeth Cymru (rhan-amser) i weithio fel Cynghorydd Ansawdd Aer ac Iechyd i roi cyngor arbenigol i swyddogion polisi iechyd cyhoeddus ac ansawdd aer. Mae ganddo PhD mewn ansawdd aer ac iechyd y cyhoedd; canolbwyntiodd ar integreiddio iechyd y cyhoedd â pholisi ac arfer rheoli ansawdd aer lleol.