Beth rydym yn ei wneud

Mae Grŵp Arwain Atal Caethwasiaeth Cymru yn helpu sefydliadau i weithio gyda’i gilydd i leihau caethwasiaeth.