Neidio i'r prif gynnwy
Awdurdodau lleol Cynllun Gwariant
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd Seilwaith ar gyfer tacsis ULEV £1,040,000
Seilwaith ar gyfer bysiau ULEV £100,000
Seilwaith ar gyfer Hyb Trafnidiaeth ULEV WelTAG (Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru) 2/3 £100,000
Sioe deithiol Cerbydau Trydan â chyfleoedd i’w gyrru ac i deithio ynddynt £56,000
Sir Gaerfyrddin Hyb Gwefru Cerbydau Trydan yn Cross Hands £370,000
Gwynedd Pyrth solar ar gyfer Gwynedd £150,000
Ynys Môn Mannau gwefru Cerbydau Trydan ar y safle parcio a theithio / rhannu yn Llanfairpwll £85,000

Rhannu’r dudalen hon