Adroddiad blynyddol sy'n dangos data yn ôl oedran, awdurdod lleol, dull astudio ac incwm gweddilliol.