Adroddiad blynyddol sy'n dangos data yn ôl oedran, awdurdod lleol, dull astudio ac incwm gweddilliol.

CCyflwynwyd Grant Dysgu Llywodraeth Cymru i annog pobl 19 mlwydd oed neu hŷn ac sy’n byw yng Nghymru i barhau â’u haddysg. Gall myfyrwyr dderbyn taliadau o hyd at £1,500 os ydynt mewn addysg amser llawn neu hyd at £750 os mewn addysg ran-amser.

Mae’r data, sy’n seiliedig ar geisiadau a dderbyniwyd erbyn 31 Gorffennaf 2018, yn gywir ar 1 Awst 2018.

Pwyntiau allweddol

  • Bu gostyngiad yn nifer y ceisiadau llwyddiannus yn 2017/18 o gymharu â 2016/17. O ganlyniad, talwyd gwerth £5.6 miliwn o Grantiau i fyfyrwyr addysg bellach (AB) yn 2017/18, o gymharu â’r £5.8 miliwn a dalwyd yn 2016/17.
  • Gwnaeth cyfanswm o 6,045 o fyfyrwyr mewn AB gais am y Grant yn 2017/18,  sy’n ostyngiad o 3 y cant o gymharu â 2016/17. O’r ceisiadau hyn, roedd 5,145 yn llwyddiannus, sy’n ostyngiad o 5 y cant o gymharu â 2016/17.
  • Wrth ddadansoddi’r ceisiadau llwyddiannus, gwelwyd bod nifer y myfyrwyr amser llawn a nifer y myfyrwyr rhan-amser ychydig yn wahanol i’r blynyddoedd diwethaf. Roedd 4,760 (92 y cant) o geisiadau llwyddiannus gan fyfyrwyr amser llawn a 350 (7 y cant) o geisiadau llwyddiannus gan fyfyrwyr rhan-amser.
  • Roedd ceisiadau llwyddiannus yn cyfrif am 85 y cant o’r ceisiadau a dderbyniwyd. Mae’r gyfran hon wedi gostwng ychydig o 87 y cant yn 2016 /17. Mae’r gyfran o geisiadau llwyddiannus gan fyfyrwyr amser llawn yn parhau i fod yn uchel iawn ar tua 98 y cant, tra bo’r ffigur cyfatebol ar gyfer myfyrwyr rhan-amser yn 85 y cant.
  • Roedd 3,700 (78 y cant) o geisiadau amser llawn llwyddiannus a 280 (81 y cant) o geisiadau rhan-amser llwyddiannus gan fyfyrwyr ag incwm gweddilliol o £6,120 neu lai, ac felly dyfarnwyd iddynt y symiau grant llawn o £1,500 a £750. Nid yw’r cyfrannau hyn wedi newid llawer ers 2008/09.
  • Roedd 2,015 (42 y cant) o geisiadau amser llawn llwyddiannus a 65 (19 y cant) o geisiadau rhan-amser llwyddiannus gan fyfyrwyr 21 oed neu iau.

Adroddiadau

Grantiau Dysgu Llywodraeth Cymru: addysg bellach, Medi 2017 i Awst 2018
, Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 847 KB

PDF
Saesneg yn unig
847 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Ffôn: 0300 025 8099