Neidio i'r prif gynnwy

Cyllid i brynu gwisg ysgol, offer, pecyn chwaraeon a phecyn ar gyfer gweithgareddau y tu allan i'r ysgol i'ch plentyn.

Gall dysgwyr sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim gwneud cais am grant o £125 y dysgwr, a £200 i'r dysgwyr hynny sy'n dechrau ym mlwyddyn 7, gan gydnabod y costau uwch sy'n gysylltiedig â dechrau yn yr ysgol uwchradd.

Y blynyddoedd ysgol sy’n gymwys yw:

  • dosbarth derbyn, blynyddoedd 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10 ac 11
  • mewn ysgol arbennig, canolfan adnoddau anghenion arbennig neu uned cyfeirio disgyblion ac yn 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14 neu 15 oed

Mae cyllid ar gael ar gyfer plant sy'n derbyn gofal ym mhob blwyddyn ysgol.

Gall teuluoedd dim ond gwneud un cais ar gyfer un plentyn, unwaith ar gyfer pob blwyddyn ysgol.

Mae cyllid ar gyfer y cynllun 2020 i 2021 ar gael tan 30 Mehefin 2021. Bydd y cynllun newydd ar gyfer 2021 i 2022 yn agor o 15 Gorffennaf 2021.

I wneud cais am y grant hwn, cysylltwch â'ch awdurdod lleol.

Chwiliwch:
Er enghraifft CF10 3NQ