Neidio i'r prif gynnwy

Am £125 gallwch brynu gwisg ysgol, offer, pecyn chwaraeon a phecyn ar gyfer gweithgareddau y tu allan i'r ysgol i'ch plentyn.

Mae blynyddoedd ysgol newydd bellach yn gymwys ac mae meini prawf wedi'u hymestyn i gynnwys gliniaduron neu dabledi.

Gall dysgwyr sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim wneud cais am y grant hwn os ydynt:

  • mynd i ddosbarth derbyn mewn ysgol gynradd
  • sy'n dechrau ym mlynyddoedd ysgol 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10 ac 11
  • mewn ysgol arbennig, canolfan adnoddau anghenion arbennig neu uned cyfeirio disgyblion ac maent yn 4,5,7,9,11,12,13,14 neu 15 oed

Y grant ar gyfer dysgwyr Blwyddyn 7 yw £200, gan gydnabod y costau uwch sy'n gysylltiedig â dechrau yn yr ysgol uwchradd.

Bydd cyllid ar gyfer plant sydd mewn gofal ar gael ym mhob blwyddyn ysgol.

Dim ond un hawliad fesul blwyddyn ysgol a ganiateir.

Mae cyllid ar gyfer y cynllun 2020 i 2021 ar gael tan 30 Mehefin. Bydd y cynllun newydd ar gyfer 2021 i 2022 yn agor o 15 Gorffennaf 2021.

I wneud cais am y grant hwn, cysylltwch â'ch awdurdod lleol.

Chwiliwch:
Er enghraifft CF10 3NQ