Neidio i'r prif gynnwy

Am £125 gallwch brynu gwisg ysgol, offer, pecyn chwaraeon a phecyn ar gyfer gweithgareddau y tu allan i'r ysgol i'ch plentyn.

Gall dysgwyr sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim wneud cais am y grant hwn am y flwyddyn academaidd 2020 i 2021, os ydynt:

  • Mynd i'r dosbarth derbyn neu flwyddyn 3 yn yr ysgol gynradd
  • Mynd i flwyddyn 7 neu flwyddyn 10 yn ysgol uwchradd
  • Oed 4, 7, 11 neu 14 oed mewn ysgolion arbennig, canolfannau adnoddau anghenion arbennig neu unedau cyfeirio disgyblion

Y grant ar gyfer dysgwyr Blwyddyn 7 yw £200, gan gydnabod y costau uwch sy'n gysylltiedig â dechrau yn yr ysgol uwchradd.

Bydd cyllid ar gyfer plant sydd mewn gofal ar gael ym mhob blwyddyn ysgol.

I wneud cais am y grant hwn, cysylltwch â'ch awdurdod lleol.

Chwiliwch:
Er enghraifft CF10 3NQ