Neidio i'r prif gynnwy

Am £125 gallwch brynu gwisg ysgol, offer, pecyn chwaraeon a phecyn ar gyfer gweithgareddau y tu allan i'r ysgol i'ch plentyn.

Mae blynyddoedd ysgol newydd bellach yn gymwys ac mae meini prawf wedi'u hymestyn i gynnwys gliniaduron neu dabledi.

Gall dysgwyr sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim gwneud cais am y grant hwn os ydynt:

  • mewn dosbarth derbyn yn yr ysgol gynradd
  • yn yr ysgol gynradd ym mlynyddoedd ysgol 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10 ac 11
  • mewn ysgol arbennig, canolfan adnoddau anghenion arbennig neu uned cyfeirio disgyblion ac maent yn 4,5,7,9,11,12,13,14 neu 15 oed

Y grant ar gyfer dysgwyr Blwyddyn 7 yw £200, gan gydnabod y costau uwch sy'n gysylltiedig â dechrau yn yr ysgol uwchradd.

Bydd cyllid ar gyfer plant sydd mewn gofal ar gael ym mhob blwyddyn ysgol.

Gall teuluoedd dim ond gwneud un cais ar gyfer un plentyn, unwaith ar gyfer pob blwyddyn ysgol.

Mae cyllid ar gyfer y cynllun 2020 i 2021 ar gael tan 30 Mehefin 2021. Bydd y cynllun newydd ar gyfer 2021 i 2022 yn agor o 15 Gorffennaf 2021.

I wneud cais am y grant hwn, cysylltwch â'ch awdurdod lleol.

Chwiliwch:
Er enghraifft CF10 3NQ