Bu’r ymchwil yn adolygu fformiwlâu cyfredol, a gwaith maes a gwblhawyd ar y cyd ag awdurdodau lleol. Mae hefyd yn cynnig opsiwn ar gyfer fformiwla ariannu newydd o dan y Grant Cymorth Tai.

Mae manylion y datganiad rheolaidd hwn wedi newid

Dyddiad datganiad blaenorol:

Rheswm am newid:

Bydd yr adroddiad yn cael ei gyhoeddi yn awr ym mis Chwefror er mwyn caniatáu i Weinidogion roi ystyriaeth briodol i'r argymhellion.