Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 25 Ionawr 2013.

Cyfnod ymgynghori:
14 Rhagfyr 2012 i 25 Ionawr 2013
Diweddarwyd ddiwethaf:

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Hoffem gael eich barn ar gynigion ar gyfer meini prawf storio gwastraff mercwri metelaidd yn ddiogel a newid Rheoliadau Rheoli Peryglon Damweiniau Mawr 1999.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Diben y Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2010 (Rheoliadau TA 2010) yw lleihau baich cydymffurfio gan gynnal safonau amgylcheddol ar yr un pryd.

Mae’r ymgynghoriad hwn yn ceisio safbwyntiau ar y newidiadau i Reoliadau TA 2010 a fydd yn cael effaith ar 15 Mawrth 2013. Mae’r newidiadau hyn yn ofynnol i droi’r meini prawf ar gyfer storio gwastraff mercwri metelaidd yn gyfraith yn y DU. Nodir y meini prawf hyn yng Nghyfarwyddeb 2011/97/EU.

Bydd y newidiadau arfaethedig i Reoliadau TA 2010 yn effeithio ar Gymru a Lloegr yn unig.

Fel rhan o roi Rheoliad 1102/2008 ar waith mae hefyd angen newid Rheoliadau Rheoli Peryglon Damweiniau Mawr 1999. Bydd y newid arfaethedig yn sicrhau bod y cwmpas yn cynnwys cyfleusterau sydd wedi’u trwyddedu i storio gwastraff mercwri metelaidd.

Bydd y newid arfaethedig hwn yn effeithio ar Gymru Lloegr a’r Alban.

Hoffem gael eich barn ar effeithiau ymarferol neu sgil-effeithiau’r newidiadau hyn.

Ymgynghoriad ar y cyd yw hwn gydag Adran yr Amgylchedd Bwyd a Materion Gwledig (Defra).

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal ar GOV.UK

Rhannu’r dudalen hon