Neidio i'r prif gynnwy

Sut a phryd y gallech ddefnyddio gorchudd wyneb i amddiffyn y bobl o'ch cwmpas, os ydych yn dewis gwisgo un.

Cyhoeddwyd gyntaf:
12 Mai 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae gwisgo gorchudd wyneb pan fyddwch yn gadael eich cartref yn fater o ddewis personol.

Mae'r PPE gradd glinigol sy’n cael ei wisgo gan staff iechyd a gofal cymdeithasol yn wahanol i'r mathau eraill o ddiogelwch sydd ar gael i aelodau’r cyhoedd.

Rhaid i’r PPE sy’n cael ei wisgo mewn lleoliad clinigol neu ofal, gael ei wneud i fodloni safonau penodol. Mae’n rhaid hefyd dilyn canllawiau penodol wrth wisgo’r cyfarpar hwn. 

Mae coronafeirws wedi rhoi pwysau ar gyflenwadau PPE ledled y byd. Mae’n rhaid inni sicrhau bod gennym ddigon o PPE i ddiogelu gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol a phobl sy’n sâl.

Gallech chi fod yn heintus hyd yn oed os nad oes gennych chi symptomau – ac mae hyn hefyd yn wir am y rheini sydd o’ch cwmpas. Pan fo unigolyn sydd wedi’i heintio â’r feirws yn peswch neu’n anadlu, mae’r haint yn teithio drwy’r awyr mewn defnynnau ac yn glanio ar arwynebau. Os byddwch yn gwisgo gorchudd wyneb lliain dros eich ceg a’ch trwyn, bydd rhai o’r defnynnau hynny yn cael eu hatal rhag lledaenu gan y gorchudd hwnnw.

Mae yna dystiolaeth hefyd y gall yr haint gael ei lledaenu pan fyddwch yn cyffwrdd â’ch trwyn neu’ch ceg ac yna yn cyffwrdd arwynebedd. Rydym yn cyffwrdd â’n hwynebau lawer o weithiau yn ystod y dydd. Gallai gorchudd wyneb eich helpu i wneud hyn yn llai aml.

Os byddwch yn teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, efallai na fyddwch yn gallu cynnal y pellter cymdeithasol o 2 metr ar gyfer y daith gyfan. O dan yr amgylchiadau hyn, gallai gorchudd wyneb fod yn ddefnyddiol i ddiogelu'r rhai o'ch cwmpas.

Nid ydym yn argymell bod pawb yn gwisgo gorchudd wyneb anghlinigol yng Nghymru. Nid ydym yn argymell y dylent fod yn orfodol. Er hynny, rydym yn cefnogi hawl y cyhoedd i ddewis a ydynt am eu gwisgo.

Ein cyngor o hyd yw aros gartref, diogelu’r GIG ac achub bywydau.

Os byddwch yn gadael eich cartref i weithio, siopa neu ymarfer corff, dylech gymryd pob mesur posibl i gadw'n ddiogel a diogelu eich hun. Mae hyn yn cynnwys cadw pellter diogel wrth eraill, golchi eich dwylo'n rheolaidd a pheidio â chyffwrdd â'ch wyneb.

Rhannu’r dudalen hon