Mae'r adroddiad hwn yn darparu gwybodaeth am nifer y cofrestriadau TGAU a thystysgrifau Lefel 1/Lefel 2 a gyflwynwyd i gyrff dyfarnu Tachwedd 2019 (dros dro).

Sefydliad: