Gwybodaeth am fathau o ofal plant a rhwyddineb mynediad, nifer yr oriau o ofal plant a ddefnyddir, rhesymau dros beidio â defnyddio gofal plant, a darpariaeth gofal plant yn Gymraeg.