Neidio i'r prif gynnwy

Gallech gael cyllid gan eich awdurdod lleol i ddarparu gofal plant i blant 3 a 4 oed.

Cyhoeddwyd gyntaf:
23 Mai 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Yn 'Cynnig Gofal Plant Cymru' yn cynnig cyfuniad o ofal plant ac addysg gynnar i rieni ar gyfer eu plant 3 a 4 oed.

Gellir defnyddio'r cynnig gofal plant am hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Mae hyn yn cynnwys 39 wythnos yn ystod y tymor, a 30 awr am 9 wythnos o wyliau'r ysgol.

Nid oes angen i chi ddarparu addysg gynnar, a elwir hefyd yn 'Ddarpariaeth feithrin y Cyfnod Sylfaen' i gael cyllid. Gall rhieni ddewis mwy nag un darparwr i warchod eu plentyn.

Cymhwystra

Mae'n rhaid i chi fod wedi cofrestru fel darparwr gofal plant gyda rheoleiddiwr. Yng Nghymru, y rheoleiddiwr a'r arolygiaeth ar gyfer gofal plant yw Arolygiaeth Gofal Cymru, ac yn Lloegr Ofsted ydyw.

Faint o arian gewch chi

Gofal plant

Cewch £4.50 yr awr am bob plentyn sydd â hawl i gael elfen gofal plant y cynnig.

Addysg gynnar

Eich awdurdod lleol fydd yn penderfynu faint o arian a gewch chi.

Presenoldeb plant

Os nad yw plentyn yn gallu bod yn bresennol oherwydd salwch, byddwch yn dal i gael eich talu am yr oriau a archebwyd. Os yw plentyn yn parhau i fod yn absennol, dylech gysylltu â'ch awdurdod lleol.

Codi tâl am sesiynau

Os ydych yn codi tâl fesul diwrnod cyfan neu hanner diwrnod o ofal plant, bydd y cynnig gofal plant yn ariannu'r nifer o oriau sydd mewn sesiwn.

Er enghraifft, os ydych yn codi tâl diwrnod llawn ar blant sy'n bresennol o 8am tan 6pm, byddwch yn cael £4.50 am 10 awr. Bydd y rhiant wedi defnyddio 10 awr o'u hawl am ar wythnos. Nid oes gwahaniaeth a yw'r rhiant yn gollwng y plentyn yn hwyr neu'n ei gasglu yn gynnar.

Sut y cewch eich talu

Caiff taliadau eu rheoli gan awdurdodau lleol. Dylech gyflwyno'r oriau y mae pob plentyn wedi'i archebu i'r awdurdod lleol sy'n rheoli'r cynnig ar gyfer eich ardal.

Gwneud cais

Cysylltwch â'ch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd.

Taliadau am bethau ychwanegol

Cyfraddau atodol

Ni allwch godi tâl am gyfraddau atodol fesul awr os ydych fel arfer yn codi mwy na £4.50 yr awr.

Bwyd a gweithgareddau

Gallwch godi tâl am y canlynol:

  • bwyd
  • byrbrydau
  • trafnidiaeth
  • teithiau y tu allan i'ch gwasanaeth

Darllenwch ein canllawiau ynglŷn â faint y dylech ei godi.

Cysylltu

I gael cymorth a chefnogaeth, cysylltwch â'ch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol.