Cynllun Dyraniad dangosol Nifer o geisiadau y disgwylir Agor Dyddiad cau Dyddiad penderfynu ar y datganiad o ddiddorded
Creu Coetir Glastir 7 £1 miliwn - 1 Ebrill 2019 10 Mai 2019 -
Adfer Coetir Glastir 7 £1 miliwn   1 Ebrill 2019 10 Mai 2019  
Creu Coetir Glastir 8 £1 miliwn - 30 Medi 2019 8 Tachwedd 2019 -
Grantiau Bach Glastir (tirwedd a pheillwyr) - - 1 Ebrill 2019 10 Mai 2019 -