Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys data yn ôl oed beichiogi, pwysau babi ac oedran mamau.

Mae’r Cronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol (NCCHD) yn cynnwys cofnodion dienw o'r holl blant sydd wedi'u geni, sy'n byw neu sy'n cael triniaeth yng Nghymru ac a anwyd ar ôl 1987. Mae'n dod â data ynghyd o'r holl gronfeydd data lleol System Iechyd Blant, a gedwir gan Byrddau Iechyd Lleol ac a ddefnyddir ganddynt i weinyddu'r rhaglenni imiwneiddio plant a goruchwylio iechyd.

Mae'r datganiad blynyddol hwn yn ymdrin ag eitemau data a gofnodir adeg geni. Ni fwriedir iddo gymryd lle ystadegau cofrestru genedigaeth y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG). Dylid defnyddio'r rhain ar gyfer ystadegau genedigaethau sylfaenol Cymru.

Pwyntiau allweddol

  • Cofnododd y Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol 32,236 o enedigaethau byw yn 2017 i drigolion Cymru, sef cynnydd o 5 y cant ers 2001, ond gostyngiad o 2 y cant ers 2016.
  • Oedran y fam: mae’r gyfran o famau ifanc wedi gostwng ers 2007 gyda 4.4 y cant o enedigaethau byw yn 2017 wedi’u geni i famau o dan 20 mlwydd oed, hanner y faint yn 2007 (8.8 y cant).
  • Cyfnod beichiogrwydd: cofnodwyd bod 7.9 y cant o enedigaethau byw yn enedigaethau lle oedd y cyfnod beichiogrwydd yn llai na 37 wythnos yn 2017, mae’r gyfran yma wedi amrywio rhwng 7 y cant ac 7.9 y cant ers 2007.
  • Pwysau adeg geni: yn gyffredinol yr oedd 6.9 y cant o enedigaethau byw yn enedigaethau lle oedd pwysau geni isel (llai na 2,500g) i gymharu â 5.6 y cant o enedigaethau unigol byw gyda phwysau geni isel.

Adroddiadau

Genedigaethau 2017: data o'r gronfa ddata genedlaethol ar iechyd plan cymunedol
, Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 890 KB

PDF
Saesneg yn unig
890 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Genedigaethau 2017: data o'r gronfa ddata genedlaethol ar iechyd plan cymunedol: tablau
, Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 186 KB

ODS
Saesneg yn unig
186 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Ffôn: 0300 025 8099