Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys data yn ôl oed beichiogi, pwysau babi ac oedran mamau.

Cyhoeddwyd gyntaf:
10 Awst 2016
Diweddarwyd ddiwethaf:

Hysbysiad terfynu

Bydd datganiad ystadegol newydd sy'n cwmpasu data mamolaeth o'r set ddata dangosyddion mamolaeth a data am enedigaethau o’r  Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol yn cael ei gyhoeddi yn 25 Medi 2019. O ganlyniad, ni chaiff y datganiad ystadegol ar y dudalen gyfredol ei ddiweddaru mwyach.