Neidio i'r prif gynnwy

Rydym am gael eich barn ar ehangu gofynion Parodrwydd i Ddal Carbon (CCR) 2009, mewn partneriaeth â Llywodraeth y DU.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
22 Medi 2021
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Gwybodaeth ychwanegol

Rydym yn ceisio barn ar newidiadau i'r gofynion ar gyfer gweithfeydd pŵer gan gynnwys:

  • dileu trothwy capasiti gofynnol 300 MW,
  • symud y gofynion o'r broses caniatâd cynllunio i'r broses trwyddedu amgylcheddol,
  • ymestyn y cynllun i ystod ehangach o dechnolegau,
  • cyflwyno'r opsiwn i gydymffurfio drwy drosi hydrogen neu dechnoleg datgarboneiddio arall yn y dyfodol.

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal ar GOV.UK