Neidio i'r prif gynnwy

Nifer yr ymholiadau a gafodd eu trin, gan gynnwys cyswllt dros y ffôn ac ar-lein ar gyfer Ionawr i Mawrth 2020.

Mae manylion y datganiad rheolaidd hwn wedi newid

Rheswm am newid:

Mae’n rhaid gohirio’r datganiad ystadegol cyntaf hwn er mwyn dilysu’r data ymhellach yn dilyn cyflwyno’r gwasanaeth 111 i bob ardal bwrdd iechyd, a sefydlu gwasanaeth ateb yn benodol ar gyfer COVID-19.

Oherwydd blaenoriaethau eraill, nid ydy’n glir pryd y bydd y data’n cael eu dilysu ymhellach, na chwaith pryd y bydd y datganiad yn cael ei gyhoeddi. Byddwn yn datgan dyddiad cyhoeddi newydd cyn gynted ag y gallwn.

Rhannu’r dudalen hon