Skip to main content

Daeth yr ymgynghoriad i ben 21 Rhagfyr 2017.

Cyfnod ymgynghori:
28 Medi 2017 i 21 Rhagfyr 2017
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb o’r canlyniad

Mae'r crynodeb o ymatebion bellach ar gael.

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o'r ymatebion
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 498 KB

PDF
498 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Mae'r ymgynghoriad hwn yn gofyn am eich barn am y cynigion drafft i sicrhau bod cymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr yng Nghymru yn gallu manteisio mwy ar gymorth, cyngor a gwasanaethau.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae'r ddogfen yma yn disodli Fframwaith Gweithredu a Chynllun Cyflawni Teithio at Ddyfodol Gwell (2011).

Rydym wrthi'n ymgynghori ar gynigion ar gyfer Sipsiwn, Roma a Theithwyr a fydd yn helpu i wneud y canlynol:

  • gwella cynhwysiant cymdeithasol
  • sicrhau llety sy'n briodol o ran eu diwylliant ac o ansawdd da
  • lleihau niferoedd gwersylloedd diawdurdod a digartrefedd a'u heffaith
  • lleihau'r bwlch o ran deilliannau addysgol ac iechyd
  • eu helpu i ddeall eu hawliau a'u hannog i gyfrannu at y broses o wneud penderfyniadau
  • cefnogi cyfle cyfartal yn y farchnad lafur
  • gwella eu perthynas ag asiantaethau cyfiawnder troseddol a gofal cymdeithasol.

Dogfennau ymghynghori

Dogfen ymgynghori
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 654 KB

PDF
654 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Asesiad o’r effaith ar hawliau plant (Saesneg yn unig)
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 810 KB

PDF
810 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Asesiad o’r effaith ar gydraddoldeb (Saesneg yn unig)
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 294 KB

PDF
294 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Rhannu’r dudalen hon