Skip to content

Llif o brosiectau arfaethedig cynllun buddsoddi yn seilwaith Cymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r llif yn dangos y buddsoddiad sy’n digwydd mewn seilwaith ar draws Cymru.

Mae’r llif yn casglu gwybodaeth o bob sector ynghyd mewn un man i’w defnyddio wrth wneud penderfyniadau buddsoddi strategol pwysig yn y sector cyhoeddus a phreifat. Mae’r rhifyn diweddaraf hwn yn rhoi manylion dros 350 o fuddsoddiadau ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat, gan gynnwys meysydd sydd heb eu datganoli sef y rheilffyrdd, ynni a dŵr, cyfanswm gwerth dros £40bn.

Manylion cyswllt

I gael rhagor o fanylion cysylltwch â ni ar WIIPMailbox@gov.wales.