Skip to content

Gwell Achosion Busnes – defnyddio’r Model Pum Achos

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Cael y gwerth gorau posibl am arian yw’r prif nod wrth fuddsoddi arian cyhoeddus.

Diben y dull Gwell Achosion Busnes ar gyfer cynigion gwariant a phenderfyniadau busnes yw:

  • nodi gwir angen am ymyrraeth
  • gosod amcanion clir
  • ystyried ystod eang o atebion posibl
  • sefydlu trefniadau i wireddu’r cynnig.

Mae’r Model Pum Achos yn cynnig fframwaith a dulliau ar gyfer gwneud penderfyniadau effeithiol wrth ystyried y costau a’r risgiau sydd ynghlwm â buddsoddi.

Y Rhwydwaith Gwell Achosion Busnes

Mae’r rhwydwaith hwn o eiddo Llywodraeth Cymru yn cyfarfod bob chwarter. Mae’n rhwydwaith ar gyfer ein cydweithwyr yn y sector cyhoeddus sy’n ysgrifennu neu’n adolygu achosion busnes, neu sy’n chwarae rôl yn y gwaith o’u cynhyrchu neu eu hasesu.

Diben y rhwydwaith yw:

  • hyrwyddo cydweithio ar draws sefydliadau yn y sector cyhoeddus yng Nghymru
  • rhannu’r arferion gorau ac annog dysgu
  • rhoi sylw i’r pynciau pwysig cyfredol ym maes datblygu achosion busnes.

Mae’r cyfarfodydd yn gyfle i fanteisio ar ddosbarthiadau meistr, gwaith grŵp, cyflwyniadau a chyfleoedd i rwydweithio.

I gofrestru eich diddordeb yn y rhwydwaith a chael clywed am ddigwyddiadau yn y dyfodol, cysylltwch â:BetterBusinessCasesMailbox@gov.wales