Skip to content

Y adroddiad blynyddol 2015 cynllun buddsoddi yn seilwaith Cymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae Adroddiad Blynyddol 2015 yn dangos y cynnydd a wnaed yn erbyn y cynllun.

Mae’r ddogfen yn dangos sut rydym wedi cyflawni yn erbyn y nodau a amlinellir yn ein cynllun, gan dynnu sylw at waith a gweithgarwch allweddol i fuddsoddi mewn seilwaith ar draws Llywodraeth Cymru.

I gael rhagor o fanylion cysylltwch â ni ar WIIPMailbox@gov.wales.

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Adroddiad blynyddol 2015 (Maint ffeil: 972KB)