Skip to content

Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru ar ôl Brexit

Dolenni perthnasol

Rydym yn parhau i roi rhaglenni ariannu’r UE ar waith yng Nghymru.
Yn cefnogu cymunedau a busnesoedd gwledig, ac yn sicrhau bod adnoddau naturiol yn eu gwneud  mewn dull cynaliadwy.
Cronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop yw’r gronfa Ewropeaidd a sefydlwyd i roi cymorth er mwyn addasu i’r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae degawdau o bartneriaeth Cymru â'r UE yn gadael etifeddiaeth y gallwn ddatblygu ein dyfodol economaidd arni.

Cyhoeddi'r papur polisi Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru ar ôl Brexit ym mis Rhagfyr 2017 oedd y cam cyntaf yn y broses o lunio ffordd newydd o edrych ar fuddsoddi a datblygu economaidd rhanbarthol yng Nghymru. Mae'n rhan o gyfres o bapurau 'Diogelu Dyfodol Cymru' sy'n gosod ein gweledigaeth ar gyfer Cymru pan fyddwn wedi ymadael â'r UE.  

Eich adborth

Rydyn ni wedi cynnal ystod o weithgareddau i geisio barn ar y syniadau a’r cynigion sydd wedi’u hamlinellu yn y papur. Rhoddwyd y cyfle i bartneriaid ledled Cymru gyflwyno sylwadau mewn sawl ffordd gan gynnwys holiadur, arolwg ar-lein a digwyddiadau yn y Gogledd a’r De.  

Mae’r ymatebion a gafwyd drwy’r gweithgarwch ymgysylltu yn cael eu dadansoddi’n annibynnol er mwyn helpu i gyfrannu at y dull fydd yn cael ei ddefnyddio yn y dyfodol ar gyfer buddsoddi’n rhanbarthol yng Nghymru.  Bydd y canlyniadau’n cael eu cyhoeddi yma yn ddiweddarach eleni.

Lawrlwytho Dogfen