Skip to content

Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru ar ôl Brexit

Dolenni perthnasol

Rydym yn parhau i roi rhaglenni ariannu’r UE ar waith yng Nghymru.
Yn cefnogu cymunedau a busnesoedd gwledig, ac yn sicrhau bod adnoddau naturiol yn eu gwneud  mewn dull cynaliadwy.
Cronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop yw’r gronfa Ewropeaidd a sefydlwyd i roi cymorth er mwyn addasu i’r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae degawdau o bartneriaeth Cymru â'r UE yn gadael etifeddiaeth y gallwn ddatblygu ein dyfodol economaidd arni.

Cyhoeddi'r papur polisi Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru ar ôl Brexit yw'r cam cyntaf yn y broses o lunio ffordd newydd o edrych ar fuddsoddi a datblygu economaidd rhanbarthol yng Nghymru. Mae'n rhan o gyfres o bapurau 'Diogelu Dyfodol Cymru' sy'n gosod ein gweledigaeth ar gyfer Cymru pan fyddwn wedi ymadael â'r UE.  

Dweud eich dweud

Rydym am glywed eich barn am y syniadau a'r cynigion a nodir yn y papur.

I ddechrau, hoffem ichi lenwi'r arolwg ar-lein, na ddylai gymryd mwy na 5-10 munud o'ch amser.

Rydym hefyd am glywed eich sylwadau manwl ar agweddau penodol o'r papur. Gallwch ymateb i'n dogfen 'Cwestiynau Ymgysylltu' drwy: 

e-bost: BuddsoddiRhanbartholarolBrexit@llyw.cymru

neu drwy’r post:
Is-Adran Gynllunio a Strategaeth
Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru
Llywodraeth Cymru
Rhyd-y-car
Merthyr Tudful CF48 1UZ

erbyn 23 Mawrth 2018.

Byddwn hefyd yn cynnal digwyddiadau yn y Gogledd a'r De ar 18 a 25 Ionawr. I gael rhagor o wybodaeth ac archebu lle, anfonwch e-bost at: wefo-communications@llyw.cymru

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Cwestiynau Ymgysylltu (Maint ffeil: 578KB)