Skip to content

Mae llythyrau Annwyl Swyddog Cyfrifo

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae llythyrau “Annwyl Swyddog Cyfrifo” yn ategu'r canllawiau a gyhoeddwyd mewn Rheoli Arian Cyhoeddus Cymru.
Maent weithiau yn seiliedig ar lythyrau a gyhoeddwyd gan y Trysorlys mewn perthynas â Rheoli Arian Cyhoeddus, ac ar achlysuron eraill yn tarddu o fewn Llywodraeth Cymru er mwyn egluro materion Cymreig penodol.