Skip to content

Grantiau iechyd

Cyllid ar gyfer mentrau gofal iechyd a gwella iechyd.

Gall Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl ddarparu hyd at 100% o gost addasu eich cartref fel y gallwch barhau i fyw ynddo.

GIG Cymru sy’n derbyn y rhan fwyaf o’r arian y mae Llywodraeth Cymru yn ei wario ar iechyd. Caiff  Grantiau Byw’n Annibynnol eu dosbarthu i asiantaethau Gofal a Thrwsio yng Nghymru er mwyn helpu pobl hŷn i aros yn ddiogel ac yn iach yn eu cartrefi eu hunain. Mae Rhaglen Datblygu’r Gweithlu Gofal Cymdeithasol yn ategu’r adnoddau ar gyfer hyfforddi a datblygu gweithwyr gofal cymdeithasol.