Skip to content

Arweiniad i ymgeiswyr grant

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Gwybodaeth gyffredinol ac arweiniad i'ch helpu os ydych chi'n ystyried gwneud cais am grantiau Llywodraeth Cymru.
Os oes gennych unrhyw ymholiadau ar faterion sy'n ymwneud â grantiau cysylltwch â'r Ganolfan Ragoriaeth Grantiau yn: GrantQueries@Wales.gsi.gov.uk