Skip to content

Grantiau’r Amgylchedd

Dolenni perthnasol

Mae ein grantiau yn helpu i ddarparu amryfal fanteision i gymunedau a chael y gwerth gorau posibl am arian.
Grantiau a rhaglenni cyllid sydd o fudd i amgylchedd a chefn gwlad Cymru.

Mae 3 gwahanol fath o gyllid amgylchedd:

1. Cyllid Craidd

Ar gael i sefydliadau sy'n cyd-fynd â nodau Llywodraeth Cymru.

2. Refeniw Sengl Llywodraeth Leol

Rhaid i awdurdodau lleol gyflwyno cynlluniau gwario manwl erbyn 30 Mehefin 2015.

3. Cyllid Prosiectau

Mae cyllid graddfa fach (llai na £15,000) ar gael i grwpiau lleol. Mae cyllid graddfa fwy ar gael i amrywiaeth eang o sefydliadau yn gweithio ar y cyd.