Skip to content

Grantiau diwylliant a chwaraeon

Rydym yn ariannu amryw o sefydliadau sy’n rhoi grantiau ar gyfer diwylliant, treftadaeth a chwaraeon.

Mae'r grant Cymru o blaid Affrica yn helpu prosiectau sy’n datblygu cysylltiadau rhwng Cymru ac Affrica Is-Sahara, lle mae’r ddwy ardal yn cael budd.

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru (gwefan allanol) yn darparu amrywiaeth o grantiau i unigolion a sefydliadau er mwyn cefnogi’r celfyddydau yng Nghymru.

Mae Cadw (gwefan allanol) yn rhoi grantiau er mwyn helpu i atgyweirio a chynnal a chadw adeiladau a henebion pwysig.

Mae Chwaraeon Cymru (gwefan allanol) yn dosbarthu grantiau i gynlluniau sy’n cynyddu lefelau gweithgarwch corfforol a chwaraeon yng Nghymru.

Mae ariannu amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd yn annog amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd Cymru i ddarparu gwasanaethau o safon uchel.

Mae Grantiau Gwyliau Bwyd yn rhoi cymorth ariannol i wyliau bwyd sy’n helpu i ddatbl ygu diwylliant bwyd egnïol yng Nghymru.

Mae Cyngor Llyfrau Cymru (gwefan allanol) yn rhoi grantiau cyhoeddi ar gyfer llyfrau a chylchgronau llenyddol.

Mae Llenyddiaeth Cymru (gwefan allanol) yn cyfrannu hyd at 30% o gostau digwyddiadau ll enyddol addas sy’n ymwneud â chreu a datblygu ysgrifennu creadigol.

Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi grantiau i sefydliadau sy’n hybu’r Gymraeg  ac yn hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg drwy ddefnyddio technoleg a'r cyfryngau digidol.