Skip to content

Trethi Cymru

Bellach mae gennym bwerau i reoli a chasglu ein trethi penodol ein hunain yng Nghymru.

Roedd Deddf Cymru yn datganoli'r canlynol i Gymru:

  • treth dir y dreth stamp
  • y dreth dirlenwi.

Yn 2016, cyflwynwyd deddfwriaeth yn y Cynulliad Cenedlaethol i sefydlu'r dreth trafodiadau tir i ddisodli treth dir y dreth stamp a sefydlu'r dreth gwarediadau tirlenwi i ddisodli'r dreth dirlenwi. Bydd y trethi newydd yn weithredol o fis Ebrill 2018 ymlaen.

Awdurdod Cyllid Cymru

Mae Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016 rhoi pwerau inni gasglu a rheoli trethi sydd wedi'u datganoli'n llawn i Gymru. Mae Awdurdod Cyllid Cymru (ACC) yn cael ei sefydlu i gasglu a rheoli'r dreth trafodiadau tir a'r dreth gwarediadau tirlenwi o fis Ebrill 2018 ymlaen. Bydd ACC yn gweithio gydag Adnoddau Naturiol Cymru ar agweddau cydymffurfio a gorfodi y dreth gwarediadau tirlenwi.

Treth Incwm

Mae Deddf Cymru 2014 a Deddf Cymru 2017 yn darparu ar gyfer datganoli treth incwm yn rhannol. Mae hynny'n golygu y bydd y Cynulliad Cenedlaethol yn gosod y cyfraddau treth incwm y bydd trethdalwyr yng Nghymru yn eu talu. Llywodraeth y DU fydd yn parhau i wneud penderfyniadau ynghylch agweddau eraill ar dreth incwm, a CThEM fydd yn casglu'r dreth.