Skip to content

Trethi Cymru

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Trethi Cymru.

Erbyn mis Ebrill 2019 bydd Llywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru yn gyfrifol am ystod o drethi yng Nghymru.

Mae’r rhain yn cynnwys y trethi a ganlyn:

  • Y Dreth Trafodiadau Tir
  • Y Dreth Gwarediadau Tirlenwi
  • Cyfraddau Treth Incwm Cymru

Bydd y trethi hyn yn cyfrannu tua £2.5 biliwn yn flynyddol i wasanaethau cyhoeddus Cymru.

Pwy sy’n casglu trethi Cymru

Awdurdod Cyllid Cymru (ACC) sy’n casglu ac yn rheoli'r dreth trafodiadau tir a'r dreth gwarediadau tirlenwi.

Bydd CThEM yn parhau i gasglu’r dreth incwm a delir gan bobl sy’n byw yng Nghymru fel un taliad.

Deddfwriaeth

Mae Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016 yn rhoi pwerau inni gasglu a rheoli trethi sydd wedi'u datganoli'n llawn i Gymru.

Mae Deddf Cymru 2014 a Deddf Cymru 2017 yn darparu ar gyfer datganoli’r Dreth Incwm yn rhannol.