Skip to content

Cyllid ar ôl Brexit

Dolenni perthnasol

Mae degawdau o bartneriaeth Cymru â'r UE yn gadael etifeddiaeth y gallwn ddatblygu ein dyfodol economaidd arni.
Mae Brexit yn gyfle i hybu datblygu economaidd, lleihau biwrocratiaeth a chefnogi'n cymunedau tlotaf yn wyneb cyni Llywodraeth y DU.
Mae degawdau o bartneriaeth Cymru â'r UE yn gadael etifeddiaeth y gallwn ddatblygu ein dyfodol economaidd arni.

Mae rhywfaint o amser ar ôl ar raglenni cyllid yr UE 2014-2020, ond nawr yw'r amser i drafod y dyfodol.

Cyhoeddi'r papur polisi Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru ar ôl Brexit yw'r cam cyntaf yn y broses o lunio ffordd newydd o edrych ar ddatblygu economaidd rhanbarthol yng Nghymru. 

Mae'n rhan o gyfres o bapurau Diogelu Dyfodol Cymru sy'n gosod ein gweledigaeth ar gyfer Cymru pan fyddwn wedi ymadael â'r UE.  

Arolwg Ar-lein

Rydym yn awyddus i glywed eich barn am y syniadau a'r cynigion a nodir yn y papur.  Anfonwch eich ymateb drwy'r arolwg ar-lein erbyn 23 Mawrth 2018.

Cwestiynau Ymgysylltu

Os oes gennych chi neu'ch sefydliad sylwadau manylach ynghylch rhai agweddau o'r papur, gallwch ymateb i'n dogfen 'Cwestiynau Ymgysylltu'. 

Digwyddiadau Ymgysylltu â Rhanddeiliaid

Bydd cyfle i chi rannu eich barn yn y digwyddiadau canlynol:

• 18 Ionawr 2018, Canolfan Glasdir, Llanrwst
• 25 Ionawr 2018, Canolfan Gynadledda Nantgarw

I gael rhagor o wybodaeth ac archebu lle, anfonwch e-bost at: wefo-communications@llyw.cymru

Rydym hefyd yn croesawu gwahoddiadau i drafod y papur mewn digwyddiadau sy'n cael eu trefnu gan eich sefydliad, grŵp neu sector.