Skip to content

Cyllid ar ôl Brexit

Dolenni perthnasol

Mae degawdau o bartneriaeth Cymru â'r UE yn gadael etifeddiaeth y gallwn ddatblygu ein dyfodol economaidd arni.
Mae Brexit yn gyfle i hybu datblygu economaidd, lleihau biwrocratiaeth a chefnogi'n cymunedau tlotaf yn wyneb cyni Llywodraeth y DU.
Mae degawdau o bartneriaeth Cymru â'r UE yn gadael etifeddiaeth y gallwn ddatblygu ein dyfodol economaidd arni.

Mae rhywfaint o amser ar ôl ar raglenni cyllid yr UE 2014-2020, ond nawr yw'r amser i drafod y dyfodol.

Cyhoeddi'r papur polisi Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru ar ôl Brexit yw'r cam cyntaf yn y broses o lunio ffordd newydd o edrych ar ddatblygu economaidd rhanbarthol yng Nghymru. 

Mae'n rhan o gyfres o bapurau Diogelu Dyfodol Cymru sy'n gosod ein gweledigaeth ar gyfer Cymru pan fyddwn wedi ymadael â'r UE.  

Ymatebion i’r Cwestiynau Ymgysylltu

Ar ôl cyhoeddi’r papur Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru ar ôl Brexit ym mis Rhagfyr 2017, aethom ati i gynnal ystod o weithgareddau i geisio barn ar y syniadau a’r cynigion yn y papur.  

Rhoddwyd y cyfle i bartneriaid ledled Cymru gyflwyno sylwadau mewn sawl ffordd gan gynnwys holiadur, arolwg ar-lein a digwyddiadau yn y Gogledd a’r De.

Daeth yr ymarfer hwn i ben ym mis Mawrth 2018. Mae’r ymatebion a gafwyd wrthi’n cael eu dadansoddi’n annibynnol er mwyn helpu i gyfrannu at y dull fydd yn cael ei ddefnyddio yn y dyfodol ar gyfer Buddsoddi’n Rhanbarthol yng Nghymru. Bydd y canlyniadau’n cael eu cyhoeddi yma yn ddiweddarach eleni.