Skip to content

Gwobrau Cronfeydd yr UE 2018

Arddangos llwyddiannau prosiectau wedi'u hariannu gan yr UE yng Nghymru.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau oedd 10 Medi 2018.

Cyhoeddir enwau'r enillwyr yn ein digwyddiad blynyddol ar 5 Rhagfyr 2018, gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, Mark Drakeford.

Categorïau 

Prosiectau Cronfa Gymdeithasol Ewrop

Categori 1: Mentor Gorau

Dathlu llwyddiant mentoriaid sydd wedi manteisio ar gyfleoedd a grëwyd gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, gan fynd cam ymhellach i helpu pobl i ddatblygu sgiliau newydd, cael swydd neu ddod o hyd i lwybr gyrfa newydd. 

Prosiectau ERDF

Categori 2: Prosiect treftadaeth ddiwylliannol gorau

Dathlu prosiectau arloesol o ansawdd uchel, sydd wedi gwella'n sylweddol seilwaith ffisegol neu amgylchedd Cymru drwy dreftadaeth ddiwylliannol.