Skip to content

Cyllideb Derfynol 2018-19

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Cyfanswm y cyllid sy’n cael ei ddyrannu i Brif Grwpiau Gwariant (MEG) Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19 yw £15.5bn.

Mae Cyllideb Derfynol 2018-19 yn cyflawni yn unol â’r blaenoriaethau a nodwyd  yn ein strategaeth genedlaethol, ‘Ffyniant i Bawb’. Mae’n gwneud hyn drwy gynnal y gwasanaethau cyhoeddus rydym i gyd yn dibynnu arnynt, drwy gefnogi cymunedau a  theuluoedd sy’n gweithio a thrwy fuddsoddi mewn gweithlu medrus.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: CustomerHelp@llyw.cymru

Dogfennau ategol

Prifysgol Bangor: Gwaith craffu a sicrhau annibynnol ar ragolygon trethi datganoledig i Gymru - Diweddariad i adroddiad terfynol mis Hydref

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Cynnig y gyllideb flynyddol (Maint Ffeil: 330KB)
Adobe PDF document
Nodyn esboniadol (Maint Ffeil: 555KB)