Skip to content

Ail Gyllideb Atodol 2016-17

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Yr Ail Gyllideb Atodol fel y'i gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol ar 7 Chwefror 2017.

Mae'r Ail Gyllideb Atodol yn cynnig sawl newid i Gyllideb Atodol Gyntaf 2016-17, a gyhoeddwyd ar 21 Mehefin 2016. Mae’n amlinellu nifer o ddyraniadau o’n cronfeydd wrth gefn, yn rhoi manylion y trosglwyddiadau rhwng portffolios y Gweinidogion, manylion trosglwyddiadau ag Adrannau Llywodraeth y DU ac yn cynnwys rhagolygon diwygiedig ar gyfer Gwariant a Reolir yn Flynyddol.

I gael rhagor o fanylion cysylltwch â ni yn: Cymorth@cymru.gsi.gov.uk

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Dyraniadau Prif Grwpiau Gwariant (Maint Ffeil: 472KB)
Adobe PDF document
Nodyn esboniadol (Maint Ffeil: 717KB)