Neidio i'r prif gynnwy

Pryd i ddefnyddio fideos a sut i’w cyhoeddi ar LLYW.CYMRU.

Cyhoeddwyd gyntaf:
31 Mawrth 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Pryd i ddefnyddio fideos

Mae’n well gennym ddefnyddio testun ar LLYW.CYMRU. Fel arfer, nid ydym yn argymell defnyddio fideos i egluro syniadau neu brosesau oherwydd eu bod:

 • yn aml yn dyblygu cynnwys ysgrifenedig
 • yn ei gwneud yn fwy anodd i ddefnyddwyr edrych yn sydyn er mwyn dod o hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen arnynt
 • yn ddrud ac yn araf i’w cynhyrchu
 • yn fwy anodd eu diweddaru, felly mae’r cynnwys yn dyddio a gall fod yn anghywir
 • perfformio’n waeth na thestun wrth wneud chwiliad

Os ydych wedi creu fideo marchnata neu ymgyrchu, mae’n well ei gyhoeddi ar:

 • sianeli’r cyfryngau cymdeithasol, wedyn rhoi dolen i ddefnyddwyr at y cynnwys ar LLYW.CYMRU
 • Gwefan ymgyrchu LLYW.CYMRU (os oes un wedi’i chreu)

Wrth gynhyrchu fideos, rhaid i chi sicrhau eich bod yn cynhyrchu fideos Cymraeg a Saesneg ar wahân, neu fideo dwyieithog. Rhaid i bob fideo fodloni Safonau’r Gymraeg.

Gwneud fideos yn hygyrch

Teitlau a disgrifiadau

Gwnewch yn siŵr bod teitl y fideo YouTube yn disgrifio’r pwnc neu’r diben. Caiff y teitl ei ddefnyddio fel teitl y dudalen o fewn yr iFrame, ac ar gyfer pennawd a gaiff ei ddangos pan nad yw’r fideo yn gallu llwytho.

Ychwanegwch ddisgrifiad cryno.

Capsiynau a thrawsgrifiadau

Ni fydd gan bob defnyddiwr fynediad at sain. Gwnewch yn siŵr bod fideos yn hygyrch drwy ychwanegu capsiynau caeedig a thrawsgrifiadau. Mae’r rhain yn galluogi defnyddwyr sy’n edrych ar y fideo heb sain i ddarllen y cynnwys.

Rhaid defnyddio capsiynau er mwyn sicrhau hygyrchedd ac nid i ddarparu cyfieithiad.

Gallwch ychwanegu neu olygu capsiynau yn eich fideos YouTube yn YouTube Studio. Bydd YouTube yn darparu capsiynau awtomatig. Peidiwch â dibynnu ar gapsiynau awtomatig i gael popeth yn gywir. Ar gyfer y Gymraeg, dylech greu eich trawsgrifiad eich hun bob amser.

Ewch drwy’r capsiynau awtomatig a sicrhewch bod y canlynol yn gywir:

 • mae’r capsiynau yn cydamseru â’r person yn siarad
 • ni cheir unrhyw wallau sillafu
 • mae wedi cyfleu’r geiriau cywir, gan roi sylw arbennig i eiriau neu frawddegau anghyffredin
 • ni fydd y capsiynau’n fwy na dwy linell

Yn ogystal â deialog, dylai capsiynau wneud y canlynol:

 • dangos pwy sy’n siarad
 • cynnwys gwybodaeth nad yw’n rhan o’r elfen lafar sy’n cael ei chyfleu drwy sŵn, gan gynnwys effeithiau sain ystyrlon

Os bydd y fideo’n byw ar safle sy’n gofyn am gael capsiynau mewn ffeil .srt, .vtt, neu .sbv, gallwch lawrlwytho’r ffeil capsiynau yn YouTube.

Ar ôl i chi gwblhau’r capsiynau caeedig, rhaid i chi:

 • arbed a chyhoeddi’r capsiynau
 • dileu’r fersiwn awtomatig

Bydd trawsgrifiad yn cael ei ychwanegu at eich fideo. Gallwch gael gafael ar y trawsgrifiad drwy ddewis y 3 dot o dan y fideo a dewis Agor trawsgrifiad.

Gwneud fideos yn gyhoeddus

Nid yw fideos yn rhestredig pan cânt eu lanlwytho i YouTube i ddechrau. Pan fyddwch yn barod i ddefnyddio’r fideo, gwnewch y fideo yn gyhoeddus.

Ychwanegu fideo i LLYW.CYMRU

Ewch ati i greu neu olygu math o gynnwys a all arddangos fideo.

Nodwch URL y fideo o YouTube:

 1. o’r fideo dewiswch Share ac yna Embed
 2. copïwch yr URL yn unig. Bydd yn cynnwys y gair ‘embed’ a bydd yn debyg i https://www.youtube.com/embed/yhP0P4jT74w

O’r adran paragraphs dewiswch Add iFrame.

Pastiwch URL y fideo i’r maes SRC.

Gosodwch y lled (canran) i 100.

Gosodwch yr uchder (pixel) i 550 (yna bydd yn mynd i raddfa yn awtomatig).

Peidiwch â nodi Include responsive JS?