Skip to main content

Mae fframwaith prynu gwasanaethau cyfryngau GCC (NPS-CS-0100-19) wedi dechrau ac mae nawr ar gael i’w defnyddio gan sector cyhoeddus Cymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
19 Chwefror 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Bydd y cytundeb fframwaith hwn yn disodli’r cytundeb fframwaith prynu gwasanaethau cyfryngau GCC presennol (NPS-CS-0076-17).

Mae wedi cael ei ddyfarnu i’r unig gyflenwr fframwaith a restrir isod ar gyfer Cymru gyfan:

  • Golley Slater

Mae’r Fframwaith hon yn rhoi mynediad cyflym, hawdd a chydsyniol at amrywiaeth eang o wasanaethau cynllunio a phrynu cyfryngau o safon uchel sy’n cynnig gwerth am arian i gwsmeriaid a gwerth ychwanegol yn y gwasanaethau sy’n cael eu darparu.

Gall Cwsmeriaid ofyn am wasanaethau gan y Cyflenwr unigol a benodwyd i’r fframwaith, heb fod angen rhagor o gystadleuaeth.

Cynghorir cwsmeriaid i edrych ar gofrestr contractau GwerthwchiGymru i sicrhau eu bod yn cael y fersiwn ddiweddaraf o'r canllawiau i gwsmeriaid (angen mewngofnodi): Dewis prynwr > Help ac Adnoddau > Contractau, Fframweithiau a Chanllawiau

A fyddech cystal â rhannu'r wybodaeth bwysig hon gyda’ch sefydliad.

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â: NPSCorporateServices@llyw.cymru

Rhannu’r dudalen hon