Skip to main content

Daeth yr ymgynghoriad i ben 15 Tachwedd 2019.

Cyfnod ymgynghori:
7 Awst 2019 i 15 Tachwedd 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydym eisiau eich barn ar ein cynllun datblygu newydd a fydd yn pennu’r cyfeiriad ar gyfer gwaith datblygu yng Nghymru o 2020 i 2040. Mae’r cyfnod ymgynghori wedi’i ymestyn i 15 Tachwedd.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae’n mynd i’r afael â blaenoriaethau cenedlaethol drwy’r system gynllunio, gan gynnwys:

 • cynnal a datblygu economi sy’n ffynnu,
 • datgarboneiddio,
 • datblygu ecosystemau gwydn,
 • gwella iechyd a lles ein cymunedau.

Dogfennau ymghynghori

Estyniad i’r ymgynghoriad ar ddrafft y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol: newidiadau i’r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd ac adroddiad y Gwerthusiad Cynaliadwyedd Integredig
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 606 KB

PDF
606 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Dogfen ymgynghori
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 280 KB

PDF
280 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Drafft y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 7 MB

PDF
7 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Fersiwn hawdd ei ddeall
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 39 MB

PDF
39 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Crynodeb pobl ifanc
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 4 MB

PDF
4 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Adroddiad ar yr arfarniad cynaliadwyedd integredig
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 5 MB

PDF
5 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Adroddiad ar yr arfarniad cynaliadwyedd integredig - crynodeb annhechnegol
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 556 KB

PDF
556 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Adroddiad asesiad rheoliadau cynefinoedd
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 16 MB

PDF
16 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Adroddiad asesiad rheoliadau cynefinoedd atodiad A: ein tybiaethau a ffordd o weithio
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 12 MB

PDF
12 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Adroddiad asesiad rheoliadau cynefinoedd atodiad B: goblygiadau rhwydwaith meysydd blaenoriaeth Natura 2000 ar gyfer datblygu ynni solar a gwynt ledled Cymru
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 16 MB

PDF
16 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Help a chymorth

Dewch i siarad â ni am ddrafft y FfDC Yn ystod y cyfnod ymgynghori byddwn yn cynnal sesiynau galw heibio i'ch galluogi i ddod i siarad â ni am y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol. Mae'r sesiynau hyn yn cael eu harwain gan alw a thrwy apwyntiad felly bydd angen archebu slot i sicrhau eich lle. Fe'u cynhelir ym mhrif llyfrgell cyhoeddus y 12 lleoliad canlynol: 

 • Bangor 10 Medi 2: 6.30yh 
 • Casnewydd  11 Medi: 3 - 5.30yh 
 • Y Drenewydd 17 Medi: 2 - 7.30yh 
 • Caerfyrddin 18 Medi: 2 – 6yh 
 • Merthyr Tudful 25 Medi: 2 – 6yh 
 • Aberystwyth  26 Medi: 2 – 6yh 
 • Abertawe 1 Hydref: 3 – 8yh 
 • Aberdaugleddau 30 Medi: 10yb – 2yh 
 • Wrecsam 2 Hydref: 1 – 6yh 
 • Llandrindod 3 Hydref: 2 – 6yh 
 • Bae Colwyn 10 Hydref: 2 – 5yh 
 • Caerdydd 10 Hydref: 1 – 7yh 

Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth neu i archebu'ch slot: ffdc@llyw.cymru 0300 025 3261 or 0300 025 1543

Rhannu’r dudalen hon