Neidio i'r prif gynnwy

Mae Ffordd Osgoi y Drenewydd bellach wedi’i chwblhau. Mae’r ffordd osgoi yn cysylltu’r A489 a’r A483 ac yn osgoi’r Drenewydd.

Cyhoeddwyd gyntaf:
13 Mawrth 2014
Diweddarwyd ddiwethaf:

I gael newyddion am draffig ewch i Traffig Cymru.

Y diweddaraf o ran traffig

I gael yr wybodaeth ddiweraddaraf am broblemau traffic lleol sy'n codi yn sgil y prosiect hwn, ewch i wefan Cyngor Sir Powys (dolen allanol). Gellir cael gwybodaeth am broblemau traffic ar ein cefnffyrdd drwy fynd i wefan Traffig Cymru (dolen allanol).

Crynodeb

Statws y prosiect: mae’r cynllun bellach wedi cyrraedd cyfnod ‘unioni diffygion’ y gwaith. Mae’r gwaith sydd heb ei wneud yn cael ei wneud tra bo’r ffordd ar agor i draffig.
Rhanbarth: y canolbarth
Asiant y cyflogwyr: Corderoy
Contractwyr ECI: Alun Griffiths (Contractors) Ltd
Dylunydd: Atkins, TACP

Ein rhesymau dros wneud hyn

Roedd tagfeydd rheolaidd wrth y gyffordd ble roedd yr A583 a’r A489 yn ymuno. Roedd y tagfeydd yn amharu ar ddatblygiad diwydiannol y Drenewydd. Dylai’r gwaith o wella’r gyffordd helpu diwydiant i dyfu yn yr ardal hon.

Datblygiadau presennol

Agorodd y ffordd osgoi yn gynnar yn 2019. Ar hyn o bryd mae’r prosiect yn cwblhau gwaith sydd heb ei wneud. Dylai’r gwaith hwn fod wedi’i gwblhau erbyn hydref 2019.

Sut aethon ni ati i ymgynghori

Gwnaethom gynnal arddangosfa ymgynghori â’r cyhoedd yn y Drenewydd yn ystod haf 2019.

Gwnaeth y cynigion drafod y llwybr a oedd yn cael ei ffafrio yn 2010 ynghyd ag opsiynau eraill posibl a chafodd y cyfan ei ddangos mewn arddangosfa i’r cyhoedd yn ystod haf 2013. Canlyniad hyn oedd cyhoeddi llwybr gwahanol  a ffefrir yn ystod gwanwyn 2014. Gwnaeth dros 600 o bobl weld y llwybr mewn arddangosfa arall yn ystod Gwanwyn 2014.

Cynhaliwyd ymchwiliad lleol cyhoeddus yn ystod Haf 2015.

Cyswllt

Mae gan Alun Griffiths (Contractors) Ltd swyddfa safle ar Ffordd Dolfor yr A483 sydd ar agor yn ystod oriau gwaith arferol.

Os hoffech wneud apwyntiad y tu allan i’r oriau hyn gallwch gysylltu â rheolwr y prosiect, Nick Cleary, neu ffonio 01686 806682.