Skip to main content

Tasglu’r Cymoedd: Yn cyflawni newid yng Nghymoedd De Cymru

Y Cymoedd yw un o gyfrinachau gorau Cymru ac ni ddylid eu diffinio yn ôl eu heriau.

Mewn partneriaeth â chymunedau’r Cymoedd, rydym ni wedi datblygu cynllun gweithredu sy’n ymdrin â’r heriau ac yn gwella’r asedau niferus sydd ar gael yn y Cymoedd.

Mae ein cynllun cyflawni yn amlinellu’r hyn yr ydym yn ei wneud. Mae’r amcanion wedi’u cynnwys mewn tair thema benodol:

Swyddi o ansawdd da a’r sgiliau i’w cyflawni
Swyddi o ansawdd da a’r sgiliau i’w cyflawni
Ein gweledigaeth erbyn 2021, yw cau’r bwlch cyflogaeth rhwng Cymoedd De Cymru a gweddill Cymru. Mae hyn gyfystyr â helpu 7,000 yn fwy o bobl i waith, creu miloedd o swyddi newydd, teg, diogel a chynaliadwy ledled y Cymoedd.
Gwella gwasanaethau cyhoeddus
Gwella gwasanaethau cyhoeddus
Bydd y Gwasanaethau Cyhoeddus yn gweithio gyda’r trydydd sector a chymunedau lleol i ymateb i anghenion pobl. Bydd cymorth ar gael i helpu pobl i ddatblygu ffyrdd iachach o fyw, gwella’u lles corfforol a meddwl a mynd i’r afael ag anghydraddoldeb iechyd.
Fy nghymuned leol
Fy nghymuned leol
Bydd Parc Tirwedd y Cymoedd wedi’i sefydlu i helpu cymunedau lleol ddathlu a manteisio i’r eithaf ar eu hadnoddau naturiol a’u treftadaeth. Bydd canol trefi y Cymoedd yn lleoedd llawn bywyd â mannau gwyrdd deniadol sy’n cefnogi economïau lleol.

Cwrdd â thasglu’r Cymoedd

Mae’r tasglu gweinidogol ar gyfer Cymoedd De Cymru yn gweithio i wella ffyniant yng nghymoedd De Cymru.

Parc Rhanbarthol y Cymoedd
Parc Rhanbarthol y Cymoedd
Y Weledigaeth yw creu Cymoedd lle mae pobl yn falch o ddweud eu bod yn gartref iddynt, a lle mae busnesau yn dewis gweithredu. Mae cymunedau wedi’u grymuso, ac mae eu hamgylchedd, hawdd i’w gyrraedd ac yn cael ei ddefnyddio’n eang. Mae’r amgylchedd natur
Y Cymoedd
Y Cymoedd
Mae’r cymoedd yn cynnig cymysgedd cyfoethog i ymwelwyr o dreftadaeth, tirweddau hynod a llwyth o gyfleoedd.
Grant cartrefi gwag
Os ydych chi’n byw yn ardal Tasglu’r Cymoedd, ac yn bodloni’r meini prawf, efallai eich bod yn gymwys i gael hyd at £20,000 tuag at waith adnewyddu.

Cymryd rhan

Drwy gymryd rhan, byddwch chi’n helpu i benderfynu beth sy’n bwysig a beth sy’n digwydd nesaf. Rhowch wybod i ni eich barn ar y newidiadau. Defnyddiwch #EinCymoedd ar Twitter neu ewch i’n tudalen Facebook.

Gwyliwch cân Ein Cymoedd

Gwyliwch y fideo hwn ar YouTube

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Rhannu’r dudalen hon