Hoffem dderbyn eich sylwadau ynghylch sut i fynd i'r afael â bylchau mewn egwyddorion amgylcheddol a llywodraethu sy'n gysylltiedig â Chymru pan fydd y DU yn ymadael â'r Undeb Ewropeaidd.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
9 Mehefin 2019
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori ar y canlynol:

  • bylchau yn ein hegwyddorion amgylcheddol a'n llywodraethu a allai ddigwydd yng Nghymru yn sgil y ffaith bod y DU yn ymadael â'r UE a
  • sut rydym yn darparu fframwaith llywodraethu cydlynol ac effeithiol ar gyfer gwella ein hamgylchedd dros yr hirdymor, a hynny'n unol â'n Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a Deddf yr Amgylchedd.

Dogfennau ymghynghori

Dogfen ymgynghori
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 9 Mehefin 2019, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

Llywodraethu'r Amgylchedd,
Uned Ymadael â'r UE a Strategaeth,
Llywodraeth Cymru,
Parc Cathays,
Caerdydd
CF10 3NQ