Neidio i'r prif gynnwy

Archwilio'r sylfaen dystiolaeth o ran effeithiolrwydd ymyriadau wedi'u hanelu at gefnogi plant a phobl ifanc 0 i 25 oed gydag Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd mewn lleoliadau addysg.

Ar ôl nifer o gamau o asesu ansawdd a pherthnasedd y dystiolaeth a gafwyd o chwiliad cyfnodolyn academaidd o gronfeydd data, nodwyd astudiaethau 11 yn addas i'w cynnwys yn y Asesiad Tystiolaeth Cyflym.

Canfu'r adolygiad dystiolaeth nid oes unrhyw dystiolaeth glir, ddiamwys i ddangos bod ymyriadau penodol y gellir eu dosbarthu fel gallu i fynd i'r afael â 'beth sy'n gweithio' yn bendant. Fel y mae'r adroddiad yn amlygu: Bu ychydig o asesiadau cadarn mewn ysgolion ymyriadau i gefnogi plant a phobl ifanc ag Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd. Fodd bynnag nodwyd rhywfaint o dystiolaeth o ganlyniadau cadarnhaol ar draws nifer o ymyriadau.

  • At ei gilydd, awgryma’r dystiolaeth a adolygwyd y gallai ymyraethau anffarmacolegol a gyflenwir mewn lleoliadau addysgol arwain at welliant yn Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd a symptomau allanol, a rhywfaint o welliant bach neu fach iawn mewn canlyniadau academaidd.
  • Mae’r dystiolaeth ynghylch effaith ymyraethau penodol yn wannach na’r dystiolaeth ar gyfer grwpiau o ymyraethau.
  • Mae rheoli wrth gefn yn cynnwys defnyddio gwobr a chosb i newid amlder yr ymddygiad targed. Ymddengys bod yr ymyraethau hyn yn cynnig buddion ar gyfer ymddygiadau problemus, megis ymddygiad oddi ar y dasg neu aflonyddgar, ac fe allai hefyd gael effaith fechan ar wella canlyniadau academaidd.
  • Ymyraethau megis newid cyfarwyddyd academaidd neu ddeunyddiau academaidd, yn gallu cynnig mwy o fudd ar gyfer canlyniadau academaidd.
  • Yr unig ymyraethau oedd i’w gweld yn dangos tystiolaeth gweddol argyhoeddiadol nad oedd yn cael effaith fuddiol oedd cynnal sgrinio ar gyfer Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd mewn lleoliad ysgol gynradd a/neu yn syml darparu cyngor ysgrifenedig i athrawon ysgol gynradd am Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd.
  • Asesiad o effeithiau mathau penodol o ymyraethau wedi dod yn bennaf o adolygiadau o gynlluniau astudio llai cadarn (h.y. nid RCTau). Gan hynny, dylai casgliadau i ba raddau y mae ymyraethau yn effeithiol gael eu hystyried yn betrus.

Adroddiadau

Effeithiolrwydd ymyriadau addysgiadol i gefnogi plant a phobl ifanc sydd ag Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd: asesiad tystiolaeth cyflym , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cyswllt

David Roberts

Rhif ffôn: 0300 062 5485

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099