Neidio i'r prif gynnwy

Tystiolaeth ynghylch effeithiau newid y calendr ysgol a chalendrau amgen ar ystod o ddeilliannau allweddol, megis profiad dysgu myfyrwyr.

Dyma grynodeb o'r prif ganfyddiadau a'r argymhellion a luniwyd yn sgil Asesiad Cyflym o’r Dystiolaeth. Mae'r Asesiad yn dilyn ffurf adolygiad o lenyddiaeth, ac yn ystyried tystiolaeth sy'n deillio o 33 o adnoddau, gan gynnwys astudiaethau o Gymru, y DU yn ehangach, ac UDA.

Cyswllt

Gangen Ymchwil Ysgolion

Rhif ffôn: 0300 025 6812

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099