Neidio i'r prif gynnwy

Dyddiadau cyfarfodydd y Panel Craffu Achosion Busnes a'r Rhaglen Fuddsoddi

Mae angen cyflwyno achosion busnes o leiaf bythefnos cyn dyddiad cyfarfod y Grŵp Craffu ar Achosion Busnes er mwyn sicrhau bod digon o amser i’r aelodau asesu achosion unigol. Os bydd achos busnes yn cael ei gefnogi, bydd wedyn yn cael ei anfon ymlaen at y Panel Buddsoddi Addysg

Er mwyn helpu cynllunio cyflwyno’ch achosion busnes, dyma rhestr o ddyddiadau cyfarfodydd ar gyfer 2020 i 2021:

Y Grŵp Craffu ar Achosion Busnes

Panel Buddsoddi Rhaglen 

2020
16 Medi 14 Hydref
11 Tachwedd 9 Rhagfyr
2021
14 Ionawr 11 Chwefror
11 Mawrth 15 Ebrill
13 Mai 10 Mehefin
15 Gorffennaf 12 Awst
16 Medi 14 Hydref
11 Tachwedd 9 Rhagfyr

 

Lawrlwytho'r dudalen hon fel PDF . Maint Ffeil 88 KB.

Maint Ffeil 88 KB. Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch.