Neidio i'r prif gynnwy

Mae angen cyflwyno achosion busnes o leiaf bythefnos cyn dyddiad cyfarfod y Grŵp Craffu ar Achosion Busnes er mwyn sicrhau bod digon o amser i’r aelodau asesu achosion unigol. Os bydd achos busnes yn cael ei gefnogi, bydd wedyn yn cael ei anfon ymlaen at y Panel Buddsoddi Addysg

Er mwyn helpu cynllunio cyflwyno’ch achosion busnes, dyma rhestr o ddyddiadau cyfarfodydd ar gyfer 2021 i 2022:

Amserlen achos busnes

Dyddiad cau Cyflwyno Achos 
Busnes y Partner Cyflenwi

Rhaglen Tîm i ymgymryd ag
ef cyn gwiriadau craffu
a pharatoi papurau i'w
cyhoeddi 1 wythnos cyn BCSG Cyfarfod.

Grŵp Craffu Achos Busnes: dyddiad cyfarfod

 

Tîm i adendums adborth ac eglurhad ar gyflawni
partneriaid a paratoi
papurau ar gyfer rhifyn 
1 wythnos cyn Panel Cyfarfod.

 

Panel Buddsoddi mewn Addysg: dyddiad cyfarfod

 

2 Medi 2021

 

 

 

16 Medi 2021

 

 

14 Hydref 2021

 

 

28 Hydref 2021

 

 

 

11  Tachwedd  2021

 

 

9 Rhagfyr 2021

 

30  Rhagfyr 2021

 

 

13 Ionawr 2022

 

 

 

17 Chwefror 2022

 

3  Mawrth  2022

 

 

17 Mawrth 2022

 

 

 

14 Ebrill 2022

 

28 Ebrill 2022

 

 

12 Mai 2022

 

 

 

16 Mehfin 2022

 

7 Gorffennaf 2022

 

 

21 Gorffennaf 2022

 

 

 

18 Awst 2022

 

1 Medi 2022

 

 

15 Medi 2022

 

 

 

20 Hydref 2022

 

3 Tachwedd 2022

 

 

17 Tachwedd 2022

 

 

 

15 Rhagfyr 2022

Dyddiad cau Cyflwyno Achos Busnes y Partner Cyflenwi

Er mwyn sicrhau bod eich achosion dros newid yn cael eu hadolygu a'u hasesu mewn modd amserol gan y Tîm Rhaglen a chydweithwyr polisi, mae'n ofynnol i ni gyflwyno achosion busnes bythefnos cyn dyddiad cyfarfod BCSG, o leiaf.