Neidio i'r prif gynnwy
Dydd Miwsig Cymru i fusnesau

Dydd Miwsig Cymru i fusnesau

Ar y 7fed o Chwefror 2020 ni’n galw ar fusnesau i ymuno â ni i ddathlu'r 5ed Dydd Miwsig Cymru. 

Rydym wedi helpu sawl busnes i ddathlu cerddoriaeth Gymraeg a Dydd Miwsig Cymru dros y blynyddoedd, pobl fel - John Lewis, y Co-operative, EE, Paned Cymreig, Maes Awyr Caerdydd, Brains, Lush, Waitrose a Chymdeithas Adeiladu'r Principality. 

Rydym yma i dy helpu bob cam o'r ffordd, gallwn gynnig cyngor am ddim a darparu pob math o restrau chwarae Cymraeg, gallwn hyd yn oed guradu rhestr chwarae bwrpasol ar gyfer busnesau unigol, i gyd am ddim. Dyma ffyrdd eraill o gymryd rhan:

Sut y gall dy fusnes gymryd rhan

  1. Cynnal gig gyda band Cymraeg - os wyt ti’n berchen ar ofod busnes ac eisiau cynnal gig Dydd Miwsig Cymru - cer amdani! Cysyllta, a gallwn ni dy helpu. 
  2. Addewid i chwarae – Mae ychwanegu rhwyfaint o gerddoriaeth at restri chwarae yn ffordd hawdd o gymryd rhan. Gwna adduned i ymrwymo i ddefnyddio cerddoriaeth Gymraeg mewn gofodau cyhoeddus neu breifat, neu defnyddia gerddoriaeth Gymraeg mewn promos os oes cyfle.
  3. Cyhoeddusrwydd – Os oes ‘da ti syniad creadigol neu os oes leoliad diddorol neu anarferol i gig yn dy weithle, neu lwyth o staff neu ymwelwyr a chwsmeriaid, gallwn dy gynnwys yn ein cynllun cyfathrebu ar gyfer y diwrnod a denu sylw i dy gwmni. Byddwn hefyd yn tynnu sylw at bawb sy’n ymrwymo i chwarae cerddoriaeth Gymraeg.  
  4. Gwranda ar y rhestri chwarae sydd ar gael yma – o ‘Dim Brys’ i ‘Codi Chwys’, curiadau electronig i alawon Nadoligaidd, mae gennym bopeth sydd ei angen arnat. Mae hefyd ‘da ni restrau chwarae ar gyfer systemau ffonau a hyd yn oed rhestrau chwarae sy’n para'r diwrnod cyfan yn arbennig i fwytai. Gelli di hefyd gysylltu os nad wyt ti’n gallu dod o hyd i restr addas i ti.
  5. Ymuna â'r sgwrs drwy ddefnyddio #miwsig, gan ddilyn @cymraeg ar Facebook a @dyddmiwsigcymru ar Instagram and Twitter.

Beth am gynnal gig?

Os oes gen ti leoliad busnes, Neuadd Gymuned neu hyd yn oed ardd gefn, fe gei di syniadau a chyngor da y nein canllaw i gynnal gigs! Hefyd, efallai gallet ti gael cymorth drwy ein cynllun Noson Allan.

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Rhannu’r dudalen hon