Dydd Miwsig Cymru

Dydd Miwsig Cymru

Bydd Dydd Miwsig Cymru yn digwydd ar 7 Chwefror 2020

P’un a ydych chi’n hoffi miwsig indi, roc, pync, ffync, gwerin, electronica, hip hop neu unrhyw beth arall, mae miwsig anhygoel yn cael ei greu yn y Gymraeg i chi ei ddarganfod. Mae’r diwrnod yn dathlu pob math o fiwsig Cymraeg.

Ymuna yn yr hwyl

Mae cymaint yn mynd ymlaen i ddathlu Dydd Miwsig Cymru – dyma sut mae ymuno yn yr hwyl:

  • ymuna yn y sgwrs gyda’r hashnod #dyddmiwsigcymru
  • dilyna ni ar TwitterFacebook
  • rhanna’r dudalen hon gyda dy holl ffrindiau

Beth am wrando ar restrau chwarae arbennig Dydd Miwsig Cymru

Dyma gyfres o restrau chwarae o artistiaid Cymreig gwych:

Goreuon Cymru

Best of WalesGwranda ar ein rhestr chwarae ddwyieithog Goreuon Cymru, sy'n cynnwys bandiau fel Catatonia, Alffa a'r Super Furry Animals.

Gwrando ar Spotify

Seren a Sbarc

Seren a SbarcMae'r rhestr chwarae yma'n wych ar gyfer disgo ysgol neu barti penblwydd i blant.

Gwrando ar Spotify

Yn y caffi

In the cafeRhestr chwarae berffaith ar gyfer ymlacio mewn caffi.

Gwrando ar Spotify

Yn y bar

In the barRhedeg bar? Beth am roi cynnig ar y rhestr chwarae yma i ddathlu Dydd Miwsig Cymru?

Gwrando ar Spotify

Ffwdi

FfwdiRhestr chwarae dwyieithog sy'n ffab os wyt ti’n rhedeg lle byrgyrs, siop peis, neu ŵyl fwyd stryd.

Gwrando ar Spotify

Cyn cwsg

Before bedCaneuon ‘chill’ i wrando arnyn nhw cyn cwsg neu yn y bath.

Gwrando ar Spotify

Dros baned Gymreig

Over a cup of Welsh brewRhestr chwarae i ti wrando ar dros baned a chacen/teisen.

Gwrando ar Spotify

Reggae, Dub a Ska

Reggae, Dub, SkaMae llu o gerddoriaeth Reggae, Dub a Ska yn Gymraeg. Dyma restr i ti.

Gwrando ar Spotify

Cyn mynd mas

PrinksRho dy lipstic neu dy grys gorau mlaen, a dawnsia rownd y tŷ  gyda’r rhestr chwarae princs.

Gwrando ar Spotify

Chwysu

At the gymChwyswch yn jim i’r tiwns ‘ma.

Gwrando ar Spotify

Mae ein holl restrau chwarae ar Spotify

Beth am gynnal gig?

Os oes gen ti leoliad busnes, Neuadd Gymuned neu hyd yn oed ardd gefn, fe gei di syniadau a chyngor da y nein canllaw i gynnal gigs! Hefyd, efallai gallet ti gael cymorth drwy ein cynllun Noson Allan.

Hyrwyddo Dydd Miwsig Cymru

Lawrlwythwch a defnyddiwch yr adnoddau hyn i hyrwyddo Dydd Miwsig Cymru