Neidio i'r prif gynnwy

Nod fframwaith newydd yw targedu, mesur a rheoli gwerth cymdeithasol drwy gyllid cyhoeddus.

Cyhoeddwyd gyntaf:
9 Rhagfyr 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae'r Porth Gwerth Cymdeithasol wedi datblygu fframwaith newydd o’r enw TOMS Cymru (Themâu, Canlyniadau a Mesurau) i dargedu, mesur a rheoli gwerth cymdeithasol drwy gyllid cyhoeddus ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

Roedd Tasglu Gwerth Cymdeithasol Cenedlaethol Cymru, fforwm rhanddeiliaid sy'n cynnwys sefydliadau sector cyhoeddus gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, a Thrafnidiaeth Cymru, cymdeithasau tai ac Awdurdodau Lleol, hefyd yn cefnogi datblygiad TOMS Cymru.

Er mwyn gwella gwerth cymdeithasol a manteision cymunedol caffael ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru, mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i gefnogi sefydliadau i ddatgloi gwerth cymdeithasol yn eu cadwyni cyflenwi. Felly, rydyn ni wedi cynhyrchu holiadur byr i'n helpu i nodi'r ffordd orau o gefnogi sector cyhoeddus Cymru i sicrhau gwerth cymdeithasol.

Mae'r holiadur ar gael yma.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau, e-bostiwch: PolisiMasnachol@llyw.cymru