Neidio i'r prif gynnwy

Dribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru

Mae Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru yn dribiwnlys annibynnol sy’n ymdrin ag apeliadau yn erbyn penderfyniadau am blentyn neu berson ifanc a’u haddysg. Maent hefyd yn ymdrin â honiadau o wahaniaethu a thriniaeth annheg mewn ysgolion yn ymwneud ag anabledd.