Neidio i'r prif gynnwy

Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin, 10 Mehefin 1921 i 9 Ebrill 2021

Darllenwch am y trefniadau yn dilyn marwolaeth Dug Caeredin

Dribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru

Mae Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru yn dribiwnlys annibynnol sy’n ymdrin ag apeliadau yn erbyn penderfyniadau am blentyn neu berson ifanc a’u haddysg. Maent hefyd yn ymdrin â honiadau o wahaniaethu a thriniaeth annheg mewn ysgolion yn ymwneud ag anabledd.