Ymddengys fod y stoc draenogiaid môr yn gwella, ond rhaid inni barhau i bysgota'n gynaliadwy.

Cyhoeddwyd gyntaf:
18 Chwefror 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Dengys y cyngor gwyddonol bod biomas y stoc draenogiaid môr yn cynyddu. Mae Cyngor Rhyngwladol Archwilio'r Môr (ICES) wedi cynghori dalfa yn 2019 o 1780 o dunelli. Mae hyn yn gynnydd nodedig o'i gymharu â'r blynyddoedd cynt. Mae'r ddalfa a ganiateir ar gyfer rhai cychod pysgota masnachol yn 2019 wedi cynyddu. Dim ond pysgodfeydd bachyn a lein sy'n cael targedu draenogiaid môr. Gosodir cyfyngiadau ar ddulliau pysgota eraill er mwyn lleihau'r sgil-ddalfa anochel.

Canllaw i fesurau pysgota masnachol am ddraenogiaid môr yn 2019

Mae Cyngor Amaethyddiaeth a Physgodfeydd Ewrop wedi cytuno ar rai cyfyngiadau. Byddan nhw'n effeithio ar holl ddyfroedd Ewrop lle delir draenogiaid môr.

Pysgota masnachol

Er mwyn cael pysgota'n fasnachol am ddraenogiaid môr:

 • rhaid bod gan gychod pysgota o'r DU 'ganiatâd i ddal draenogiaid môr'. Caiff y caniatâd hwnnw ei roi gennym ni neu gan weinyddiaeth un o bysgodfeydd eraill y DU. Maen nhw'n seiliedig ar gofnod y draenogiaid môr gafodd eu glanio yn y cyfnod 1 Gorffennaf 2015 i 30 Medi 2016
 • cewch drosglwyddo caniatâd i ddal draenogiaid môr i gwch arall sy'n eiddo i'r un perchennog. Ni chaniateir cynyddu'r pwysau na phŵer yr injan.
 • ni chaniateir pysgota am ddraenogiaid môr yn fasnachol o'r lan
 • cyn ichi brynu cwch newydd i bysgota'n fasnachol am ddraenogiaid môr, holwch eich swyddfa pysgodfeydd lleol.  Dylech holi a oes gan y cwch ganiatâd dilys i ddal draenogiaid môr ac a oes modd ei drosglwyddo ichi
 • nid yw draenogiaid môr yn dod o dan y rhwymedigaeth lanio. Os bydd draenogyn y môr yn llai na'r maint cyfeirio lleiaf o 42cm neu fod ei ddal yn golygu'ch bod yn glanio mwy na'r cwota, rhaid ei daflu'n syth yn ôl i'r môr.
 • bydd gwaharddiad llwyr ar bob dull pysgota rhwng Chwefror a Mawrth 2019

Cyfyngiadau ar ddalfa cychod sydd â chaniatâd

Mae'r cyfyngiadau hyn yn gymwys ar unrhyw ddiwrnod unigol.

Pob math o dreillrwyd ddyfnforol:

 • dim mwy na 400kg o sgil-ddalfa anochel mewn unrhyw gyfnod o 2 fis
 • dim mwy nag 1% o bwysau'r ddalfa o organeddau'r môr a ddelir gan y cwch ac sydd ar y cwch hwnnw mewn unrhyw ddiwrnod

Rhwydi sân

 • dim mwy na 210kg o sgil-ddalfa anochel y mis
 • dim mwy nag 1% o bwysau'r ddalfa o organeddau'r môr a ddelir gan y cwch ac sydd ar y cwch hwnnw mewn unrhyw ddiwrnod

Bachyn a lein

 • cyfanswm o 5.5 tunnell y cwch y flwyddyn

Rhwyd ddrysu sefydlog

 • dim mwy nag 1.4 tunnell y cwch y flwyddyn yn sgil-ddalfa anochel

Pysgota hamdden

Terfyn o un pysgodyn y dydd y person o 1 Ebrill tan 31 Hydref 2019. Mae hynny'n cynnwys pysgod a ddelir o'r lan.