Skip to main content

Dywedodd Prif Swyddog Meddygol Cymru, Dr Frank Atherton:

Cyhoeddwyd gyntaf:
20 Mawrth 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Mae’n ddrwg iawn gennyf gadarnhau’r newyddion trist bod trydydd claf yng Nghymru a oedd wedi cael prawf positif ar gyfer COVID-19 wedi marw. Hoffwn estyn fy nghydymdeimlad dwysaf i deulu a ffrindiau’r unigolyn a gofynnaf i’w dymuniad nhw am breifatrwydd gael ei barchu.

Roedd gan y claf, a oedd yn 71 oed, gyflyrau iechyd eisoes ac roedd yn cael triniaeth yn Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Rhannu’r dudalen hon