Neidio i'r prif gynnwy
Dr Colette Bridgman, Y Prif Swyddog Deintyddol

Dr Colette Bridgman yw’r Prif Swyddog Deintyddol.

Mae hi’n un o arweinyddion y proffesiwn deintyddol yng Nghymru. 

Dyma rai o’i chyfrifoldebau:

  • gwella iechyd y geg
  • ansawdd gwasanaethau gofal iechyd deintyddol, canlyniadau cleifion a lleihau anghydraddoldebau 
  • rheoleiddio iechyd y geg, addysg, hyfforddiant, safonau a pherfformiad
  • datblygu polisi a deddfwriaeth ar y proffesiwn deintyddol, gofal iechyd deintyddol ac iechyd y geg

Cymhwysodd ym Manceinion ym 1983 a hi oedd ymgynghorydd deintyddol arweiniol Iechyd Deintyddol Cyhoeddus ym Manceinion Fwyaf. Bu hi hefyd yn gweithio yn swyddfa’r Prif Swyddog Deintyddol yn Lloegr. 

Mae Dr Bridgman wedi gwasanaethu fel:

  • Llywydd Cymdeithas Prydain ar gyfer Astudio Deintyddiaeth Gymunedol 
  • Llywydd BASCD (Cymdeithas Arbenigol Iechyd Deintyddol Cyhoeddus) 

Yn 2013, cafodd MBE am ei chyfraniad cenedlaethol i faes deintyddiaeth. 
Ar hyn o bryd, mae hi’n arwain ar raglen trawsnewid ar gyfer gwella deintyddiaeth ac iechyd y geg.

Mae hyn yn cyfrannu at y cynllun Cymru Iachach, gan ddarparu gwelliannau cynaliadwy ar gyfer y system gyfan, fel:

  • rhoi trefn atgyfeirio electronig ar waith
  • arferion deintyddol sy’n profi ffyrdd newydd o weithio
  • gwella mesurau atal i wella gofal a mynediad at wasanaethau deintyddol ac iechyd y geg.