Dr Andrew Goodall CBE

Andrew Goodall yw’r Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru.

Ymysg ei gyfrifoldebau mae:

  • goruchwylio gwaith a pherfformiad y GIG yng Nghymru
  • sicrhau bod proses gynllunio effeithiol yn y GIG
  • rhoi Cymru Iachach, y cynllun hirdymor ar gyfer iechyd a gofal   cymdeithasol yng Nghymru, ar waith
  • sicrhau cynnydd a chydweithio mewn perthynas â Ffyniant i Bawb a       blaenoriaethau Prif Weinidog Cymru ar gyfer y llywodraet
  • sicrhau bod y gwaith yn gael ei gyflawni o fewn y gyllideb a dangos gwelliant     ym mherfformiad ariannol y GIG a’r system waelodol
  • cefnogi cyfrifoldebau corfforaethol a chydweithio ar draws Llywodraeth Cymru, gan gynnwys cefnogi’r peirianwaith llywodraethu a bod yn arweinydd amrywiaeth y Rhwydwaith Cefnogi Lleiafrifoedd Ethnig